Atelier Groot Eiland-BelAkker

Atelier Groot Eiland wil zoveel mogelijk Brusselaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen in hun zoektocht naar werk en alzo armoede bestrijden. De vzw realiseert dit door de organisatie van werkervaring, (gratis) opleiding, arbeidszorg en jobcoaching. Hierbij gaan kwaliteit en duurzaamheid hand in hand met sociaal ondernemen. Bovendien zetten we hard in op integratie, solidariteit en emancipatie. Bel Akker is het atelier Stadslandbouw van Atelier Groot Eiland. Er zijn 4 moestuinen in het project waar we "high value crops" oogsten: La Petitie Senne aan de Henegouwenkaai, L'abattoir op het dak van de Slachthuizen, Armonea in Anderlecht en Hélifarm (meer info en een filmpje) in de Noordwijk, een professionele stadsmoestuin en een samentuin op het plateau van Chaussée d’Anvers op 1500m² in samenwerking met Velt en De Harmonie. Door op dit dakplateau aan de Helihaven een begeleide activiteit te ontwikkelen voor en door de buurt, willen deze organisaties zorgen voor meer dynamiek, sociale cohesie en netheid rond dit terrein. Deze 4 tuinen in het centrum werken volgens de SPIN-farming methode: Small Plot Intensive Farming. De 5de tuin CourJette van 1 hectare groot aan het UZ in Jette is een CSA-project: Community Supported Agriculture of landbouw gedragen door de gemeenschap. We telen momenteel high-value crops en added-value crops. High value crops bieden een zo hoog mogelijke opbrengst per m2, zoals slamix, rucola, spinazie, baby-groenten, kerstomaat, eetbare bloemen, kruiden, lente-ui, ... Added value crops zijn populaire gewassen die ons aanbod diversifiëren zoals courgetten, boontjes, peultjes, aubergines, paprika, meloen, ...

Contact data
Tine
tine@ateliergrooteiland.be
https://belakker.ateliergrooteiland.be/nl
Atelier Groot Eiland-BelAkker

Atelier Groot Eiland-BelAkker

Where can you order products from Atelier Groot Eiland-BelAkker?


Deliver

Livraisons à domicile / Thuisleveringen

- Friday 24 July 18:00-20:00 (Périmètre délimité / Op afgebakende plaats 7.50-10€)Pick up

Collecte chez / Afhaling bij Molleke

64 de la Poudrière
1000 Bruxelles, België


- Friday 24 July 17:30-19:30