Airtender • Maximum Taste, Minimum Waste: deze filosofie staat aan de basis van alle Airtender producten. Maar daar blijft het niet bij. De manier waarop we producten maken, assembleren en verpakken staat ook in het teken van duurzaamheid en respect voor mens èn milieu.
 • From Holland: Airtender produceert zo dicht mogelijk bij huis, waarbij de prioriteit ligt bij het samenwerken met productiepartners uit Nederland. Daarbij wordt gebruik gemaakt van high-tech productiemiddelen en bijbehorende kwaliteits-standaarden.
 • With care for people :  De assemblage en het verpakken van producten vindt plaats in sociale werkplaatsen. Zo geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om persoonlijk te groeien en tegelijk bij te dragen aan economie en duurzaamheid. Daarnaast zijn we nauw betrokken bij onderwijs, van middelbare school tot universitaire opleidingen. We geven leerlingen en studenten hiermee de kans om zich te ontwikkelen en bij te dragen aan een duurzame, verspillingsvrije samenleving. Allemaal binnen de Airtender ACADEMY.
 • ... and the planet : Airtender producten worden niet alleen gemaakt met geavanceerde CO-vriendelijke productieprocessen. We gebruiken ook gerecyclede en duurzame materialen voor zowel producten als verpakkingen. Zo zorgen we voor een zo laag mogelijke belasting van de planeet. Iedereen die Airtender producten gebruikt voorkomt zelf ook voedselverspilling en plastic afval. Samen maken we op die manier voor iedereen duurzaamheid bereikbaar!
 • Samen tegen voedselverspilling : De stichting Samen Tegen Voedselverspilling vormt dé beweging van bedrijven en publieke organisaties die hun krachten bundelen voor een gezamenlijk doel: het verminderen van voedselverspilling met de helft voor 2030. Met de Airtender producten leveren we een belangrijke bijdrage aan dit doel. Om die reden hebben we ons aangesloten bij andere duurzame "captains of industry" om in Nederland jaarlijks 1 miljard kilo minder voedsel te verspillen. 

 

 • Un maximum de goût, un minimum de déchets : cette philosophie est au cœur de tous les produits Airtender. Mais ce n'est pas tout. La manière dont nous fabriquons, assemblons et emballons les produits est également caractérisée par la durabilité et le respect des personnes et de l'environnement.
 • Depuis les Pays-Bas : Airtender est produit aussi près de chez lui que possible, et la priorité est de travailler avec des partenaires de production aux Pays-Bas. Des moyens de production de haute technologie et les normes de qualité correspondantes sont utilisés.
 • En prenant soin des personnes : l'assemblage et le conditionnement des produits ont lieu dans des ateliers sociaux. De cette façon, nous donnons aux personnes éloignées du marché du travail la possibilité de s'épanouir personnellement et, en même temps, de contribuer à l'économie et à la durabilité. Nous sommes également très impliqués dans l'éducation, de l'école secondaire à l'université. Nous donnons aux élèves et aux étudiants la possibilité de se développer et de contribuer à une société durable et sans déchets. Tout cela au sein de l'ACADEMIE Airtender.
 • ... et la planète : les produits Airtender ne sont pas seulement fabriqués à l'aide de processus de production avancés et respectueux de l'environnement. Nous utilisons également des matériaux recyclés et durables pour les produits et les emballages. Cela permet de réduire au maximum l'impact sur la planète. Tous ceux qui utilisent les produits Airtender évitent également le gaspillage alimentaire et les déchets plastiques. Ensemble, nous rendons la durabilité accessible à tous !
 • Ensemble contre le gaspillage alimentaire : La fondation Samen Tegen Voedselverspilling (Ensemble contre le gaspillage alimentaire) est le mouvement des entreprises et des organisations publiques qui unissent leurs forces pour un objectif commun : réduire de moitié le gaspillage alimentaire avant 2030. Avec les produits Airtender, nous apportons une contribution importante à cet objectif. C'est pourquoi nous nous sommes joints à d'autres "capitaines d'industrie" durables pour réduire le gaspillage alimentaire aux Pays-Bas d'un milliard de kilogrammes par an. 
   


Contact data
Molleke ASBL
webshop@molleke.com
www.nanostopper.com

Click here to see all the products of Airtender in the webshop


Airtender

Airtender

< Back to the list of our producers