RECYCLARTNé à la gare de Bruxelles-Chapelle en 2000 et depuis 2018 situé à Molenbeek, Recyclart asbl est un lieu hybride, au carrefour des Arts, de l'Emploi et de la Cohésion sociale. 

Elle œuvre :   

A l'émergence de formes d'arts et profils sous-représentés, via un lieu de représentation polymorphe,   

A l'insertion professionnelle des bruxellois·e·s dans ses Ateliers et son Bar Resto,    

A l'amélioration du "vivre ensemble" en ville par une programmation sociale-artistique participative.  

--

Recyclart vzw is ontstaan en groot geworden in het station Brussel-Kapellekerk sedert 2000. In 2018 verhuisden we naar Molenbeek en groeiden we uit tot een hybride plaats, op het kruispunt van kunst, werk en sociale cohesie.

Recyclart geeft een podium aan ondervertegenwoordigde kunstvormen en profielen in een multidisciplinair kunstencentrum. Daarnaast zetten we in onze verschillende ateliers en het restaurant Brusselaars aan het werk via een socio-professioneel inschakelingstraject.

We ijveren voor een betere “samenleving” in de stad dankzij een participatief sociaal-artistiek programma.Contact data
Marion Descamps
marion@recyclart.be
www.recyclart.be

Click here to see all the products of RECYCLART in the webshop


RECYCLART

RECYCLART